GDPR 25 MAI 2018


Prezenta Politica de Confidenţialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucrăm, modalitatea şi scopurile în care le colectăm, în ce situaţii transferăm şi/sau dezvăluim date cu caracter personal şi diversele drepturi şi opţiuni de care dispuneţi în acest sens. În acelaşi timp, Politica noastră de Confidenţialitate detaliază modul în care prelucram datele cu caracter personal în gestionarea relaţiei cu clienţii, cel mai adesea pentru încheierea de contracte, facturare şi promovare a produselor noastre.

SC. DENIS GRAVURA SRL., cu sediul social în Bucureşti, Sector 5, Strada Turceni nr. 41, având număr de Înregistrare la Registrul Comerţului J40/13632/2007, CUI RO22116465 e-mail denis@denisgravura.ro este operatorul datelor dvs. cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: Informaţii de contact, cum ar fi numele dvs., adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, contul bancar, numărul de înregistrare la registrul comerţului.

Datele personale nu vor fi comunicate terţilor şi vor fi utilizate exclusiv pentru scopul menţionat, în condiţii de securitate şi confidenţialitate.

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. în anumite împrejurări, inclusiv:
În momentul în care solicitaţi prestarea serviciilor noastre;
În momentul în care navigaţi şi solicitaţi informaţii pe website-ul nostru, folosind formularul de contact;
În momentul în care ne transmiteţi datele pentru emiterea unei facturi.
În momentul în care ne transmiteţi datele pentru trimiterea unei sau a unor colete.

Orice operaţiune care reprezintă o prelucrare, conform legii, a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea este necesară în vederea încheierii contract sau emiterea unei facturi;
Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale;
Prelucrarea este necesară în scopul de marketing, cu privire la evenimente şi promoţii, de a ne fideliza clienţii şi a le răsplăti fidelitatea.
Puteţi alege să va ştergem datele cu carater personal, după utilizarea lor în încheierea unui contract, emiterea unei facturi, promoţii sau fidelizare, priin trimitrea unui e-mail la denis@denisgravura.ro.
În cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispoziţiile legale aplicabile, SC. DENIS GRAVURA SRL. va proceda la prelucrarea respectivă şi vă va informa în acest sens.

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri :
Prestarea serviciilor solicitate SC. DENIS GRAVURA SRL.;
Soluţionarea oricăror cereri şi /sau reclamaţii cu privire la serviciile prestate;
Respectarea obligaţiilor noastre legale (cum ar fi obligaţii de garanţie)
Analizarea şi îmbunătăţirea serviciilor şi comunicărilor noastre către dvs.;
Eliberearea de facturi în urma prestării serviciilor noastre ;
În scopul monitorizării şi evaluării conformităţii cu politicile şi standardele noastre;
Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal în alte situaţii decât cele descrise mai sus.

În cazul în care ne furnizaţi date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi o rudă, un prieten, un coleg de serviciu, etc., în vederea achiziţionarii unui produs sau prestării serviciilor noastre), trebuie să vă asiguraţi că aveţi dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal şi că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi acele date cu caracter personal, aşa cum am descris mai sus. Trebuie să vă asiguraţi că persoană fizică în cauză are cunoştinţă de aspectele diverse, tratate în prezentă Notă de Informare, aşa cum acestea privesc persoană fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectam, practicile noastre de utilizare a datelor cu caracter personal, şi de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastru de facturare sau în format tipărit. Am adoptat toate măsurile ce se impun pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranţă, cu asigurarea confidenţialităţii acestora şi împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbaţi prenumele, numele său adresa de e-mail sau dacă luaţi cunoştinţă de faptul că deţinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne anunţaţi prin comunicarea unui e-mail la denis@denisgravura.ro

Datele dvs. cu caracter personal vor fi şterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite şi SC. DENIS GRAVURA SRL. nu mai are obligaţia legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru acordarea unei garanţii.

Sub rezerva anumitor condiţii legale, aveţi următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
1. Dreptul de a cere SC. DENIS GRAVURA SRL. ştergerii datelor după folosirea lor în scopurile sus menţionate, iar SC. DENIS GRAVURA SRL. are obligaţia de a şterge datele personale care vă privesc.
2. Aveţi dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării.
3. În orice moment aveţi dreptul din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale.
4. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor în orice moment, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct.
5. Atunci când vă opuneţi prelucrării, în condiţiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, adresată SC. DENIS GRAVURA SRL., la denis@denisgravura.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim şi vă vom transmite un răspuns în timp util.

Dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru, aveţi dreptul de înainta plângere către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Prezentă Notă de Informare a fost actualizata în luna MAI 2018. Ne rezervăm dreptul de a o actualiza şi modifica periodic. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată.

Dacă doriţi să ne contactaţi în legătură cu orice întrebări legate de prezentă notă de informare, precum şi de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la adresa denis@denisgravura.ro.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet găsiţi aici https://denisgravura.ro/politica_cookies.html